A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 7Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke avfall eller skrap.
2.Med betegnelsen “fotografisk” i dette kapittel forstås den prosessen som danner synlige bilder, direkte eller in­direkte, ved påvirkning av lys eller andre former for bestråling på foto­sensitive flater.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

37.01

Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, også i kassetter.

 
.1000
-   for røntgenfotografering
0 kg,m²
.2000
-   øyeblikksplanfilm ("instant print film")
0 kg
.3000
-   andre plater og annen planfilm, hvor størrelsen av en av sidene overstiger 255 mm
0 kg,m²
-   ellers:
.9100
- -   for fargefotografering (polykrom)
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg,m²

37.02

Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, i ruller, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksfilm i ruller, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert.

 
.1000
-   for røntgenfotografering
0 kg,m²
-   annen film, ikke perforert, med bredde høyst 105 mm:
.3100
- -   for fargefotografering (polykrom)
0 kg,stk
.3200
- -   annen, med sølvhalogenidemulsjon
0 kg,m²
.3900
- -   annen
0 kg,m²
-   annen film, ikke perforert, med bredde over 105 mm:
.4100
- -   med bredde over 610 mm og lengde over 200 m, for fargefotografering (polykrom)
0 kg,m²
.4200
- -   med bredde over 610 mm og lengde over 200 m, ikke for fargefotografering
0 kg,m²
.4300
- -   med bredde over 610 mm og lengde høyst 200 m
0 kg,m²
.4400
- -   med bredde over 105 mm, men høyst 610 mm
0 kg,m²
-   annen film for fargefotografering (polykrom):
.5200
- -   med bredde høyst 16 mm
0 kg,m
.5300
- -   med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m, for lysbilder (slides)
0 kg,m
.5400
- -   med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m, ikke for lysbilder (slides)
0 kg,m
.5500
- -   med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde over 30 m
0 kg,m
.5600
- -   med bredde over 35 mm
0 kg,m
-   ellers:
.9600
- -   med bredde høyst 35 mm og lengde høyst 30 m
0 kg,m
.9700
- -   med bredde høyst 35 mm og lengde over 30 m
0 kg,m
.9800
- -   med bredde over 35 mm
0 kg,m

37.03

Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, sensitivt for lys eller annen bestråling, ueksponert.

 
.1000
-   i ruller med bredde over 610 mm
0 kg
.2000
-   annet, for fargefotografering (polykromt)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

37.04

 

 
.0000
  Fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff, eksponerte, men ikke fremkalte
0 kg

37.05

 
.0000
 

Fotografiske plater og film, eksponerte og fremkalte, unntatt kinematografisk film.

0 kg

37.06

Kinematografisk film, eksponert og fremkalt, med eller uten lydspor eller utelukkende med lydspor.

 
.1000
-   med bredde minst 35 mm
0 kg,m
.9000
-   annen
0 kg,m

37.07

Kjemiske preparater til fotografisk bruk (unntatt lakker, lim og andre klebemidler og liknende preparater); ublandede produkter til fotografisk bruk i porsjoner eller pakninger for detaljsalg, ferdig til bruk.

 
.1000
-   emulsjoner som er sensitive for lys eller annen bestråling
0 kg
.9000
-   andre
0 kg