A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 3Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. naturlige oleoresiner eller vegetabilske ekstrakter som hører under posi­sjon 13.01 eller 13.02;
  b. såpe og andre produkter som hører under posisjon 34.01;
  c. balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre produkter som hører under posi­sjon 38.05.
2. Med “velluktende stoffer” i posisjon 33.02 forstås bare stoffer som hører under posisjon 33.01, velluktende be­stand­deler som er isolert fra disse stoffene samt syntetiske lukte­stoffer.
3. Posisjonene 33.03 - 33.07 omfatter bl.a. produkter, også ublandede (unn­tatt vandige destillater og vandige opp­løs­ninger av flyktige, vegeta­bil­ske oljer), egnet til bruk som varer som hører under disse posisjoner, og som foreligger i pakninger for detaljsalg til slik bruk.
4. Betegnelsen “andre parfyme-, kosmetikk- eller toalett­prepa­rater” i posi­sjon 33.07 omfatter bl.a. følgende produkter: lukte­poser; velluktende preparater som er virksomme ved brenning; parfymert papir og papir im­pregnert eller be­strøket med sminke eller kosmetiske preparater; preparater for smøring, rensing eller fukting av kontakt­linser eller kunstige øyne; vatt, filt og fib­er­duk (“non­wovens”) impregnert, bestrøket eller belagt med parfyme eller kosmetiske preparater; toalettpreparater for dyr.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

33.01

Flyktige, vegetabilske oljer (også terpenfrie) herunder "konkreter" og "absolutter"; resinoider; ekstraherte oleoresiner; konsentrater av flyktige, vegetabilske oljer i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet ved enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter fra avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer.

 
-   flyktige, vegetabilske oljer av sitrusfrukter:
.1200
- -   av appelsin
0 kg
.1300
- -   av sitron
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   flyktige, vegetabilske oljer, unntatt av sitrusfrukter:
.2400
- -   av peppermynte (Mentha piperita)
0 kg
.2500
- -   av annen mynte
0 kg
.2900
- -  

andre

0 kg
.3000
-   resinoider
0 kg
-   ellers:
.9010
- -  

oleoresiner, andre enn de som hører under kapittel 13

0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

33.02

Blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder alkoholholdige oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse stoffer, av det slag som brukes som råstoff i industrien; andre preparater på basis av velluktende stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer.

 
N .1000
-   av det slag som brukes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   alkoholholdige
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

33.03

Parfymer og toalettvann.

 
-  

alkoholholdige:

.0011
- -   parfymer
0 kg
.0012
- -   toalettvann
0 kg
.0090
-   andre
0 kg

33.04

Preparater for skjønnhetspleie eller sminking og hudpleiepreparater (unntatt legemidler), herunder solbadpreparater; preparater for manikyr eller pedikyr.

 
.1000
-   sminke for leppene
0 kg
.2000
-   sminke for øynene
0 kg
.3000
-   preparater for manikyr eller pedikyr
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   pudder, også sammenpresset
0 kg
- -   andre:
.9910
- - -   hudkrem og hudolje
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

33.05

Hårpleiepreparater.

 
.1000
-   sjampo
0 kg
.2000
-   permanentpreparater
0 kg
.3000
-   hårlakk
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

33.06

Munn- og tannhygienepreparater, herunder pasta og pulver for festing av tannproteser; tanntråd, i pakninger for detaljsalg.

 
.1000
-   tannpleiemidler
0 kg
.2000
-   tanntråd
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

33.07

Preparater til bruk før, under og etter barbering, kroppsdeodoranter, badepreparater, hårfjernings-midler og andre parfyme-, kosmetikk- eller toalett-preparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte romdeodoriseringsmidler, også upar­fy­merte eller med desinfiserende egenskaper.

 
.1000
-   preparater til bruk før, under og etter barbering
0 kg
.2000
-   kroppsdeodoranter og -antiperspiranter
0 kg
.3000
-   parfymert badesalt og andre badepreparater
0 kg
-   preparater for romparfymering eller romdeodorisering, herunder velluktende preparater som brukes ved religiøse seremonier:
.4100
- -   "agarbatti" og andre velluktende preparater som er virksomme ved brenning
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg