A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 9Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløt­dyr eller andre vir­velløse dyr som lever i vann, eller enhver blanding derav (kapittel 16); denne bestem­mel­sen gjelder derimot ikke fylte produkter som hør­er under posisjon 19.02;
  b. kjeks eller andre varer av mel eller stivelse, spesielt tillaget for bruk til dyrefôr (posisjon 23.09);
  c. legemidler og andre produkter som hører under kapittel 30.
2. I posisjon 19.01 gjelder følgende:
  a. Med “gryn” forstås gryn av korn, av de slag som hører under kapittel 11;
  b. med “mel” forstås:
    1. mel av korn som hører under kapittel 11, og
    2. mel og pulver av vegetabilsk opprinnelse som hører under et hvilket som helst kapittel, unntatt mel og pulver av tørkede grønnsaker (posisjon 07.12), av poteter (posisjon 11.05) eller av tørkede belg­frukter (posisjon 11.06).
3. Posisjon 19.04 omfatter ikke produkter som inneholder mer enn 6 vekt­prosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, eller er helt over­trukket med sjokolade eller andre næringsmidler som inne­holder kakao og hører under posisjon 18.06 (posisjon 18.06).
4. Med betegnelsen “tilberedt på annen måte” i posisjon 19.04 forstås til­beredt eller bearbeidd utover det som er for­utsetningen i posisjonene eller notene til kapittel 10 eller 11.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 19.01

Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-  

næringsmidler bestemt for spedbarn og småbarn, i pakninger for detaljsalg:

.1010
- -   av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04
24,67 AL,BA,CA,CO,EØS, kg
 
G+,GCC,GE,HK,KR,
ME,PH,RS,SACU,
TN,UA: 5,10
 
.1090
- -   ellers
15,09 kg
-   blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05:
.2010
- -   kakemiks i beholdere med netto innhold under 2 kg
9,47 kg
- -   ellers:
.2091
- - -   kakemiks i beholdere med netto innhold 2 kg eller derover
9,47 kg
.2092
- - -   deiger, også tilformede, unntatt de som hører under varenummer 19.01.2097
9,47 kg
- - -   andre:
.2097
- - - -   deiger, tilformede, som inneholder ost og/eller høyst 20 % pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller enhver blanding derav
9,47 kg
.2098
- - - -   andre
9,47 kg
-   ellers:
.9010
- -   maltekstrakt
4,02 GSP: 3,61 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
- -  

andre:

.9091
- - -  

osteerstatninger ("analogost"), det vil si produkter på basis av melk der melkefettet helt eller delvis er erstattet av plantefett (-oljer)

24,67 kg

AGRI

.9098
- - -  
ellers
24,67 kg

N

19.02

Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.

 
-   ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
.1100
- -   med innhold av egg
11,01 kg
.1900
- -   ellers
11,01 kg
-   fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:
.2010
- -   fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall
104,67 CO,GSP,PE: 88,96 kg
 
SACU: 83,74
G+: 68,04
 
- -   ellers:
.2091
- - -   kokt
27,43 kg
.2099
- - -   ellers
27,43 kg
-   annen pasta:
.3001
- -   kokt
27,43 kg
.3009
- -   ellers
27,43 kg
.4000
-   couscous
11,01 kg

19.03

 

 
N .0000
  Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknende
7,65 kg

N 19.04

Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais) i form av kjerner eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-   næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:
.1010
- -   "corn flakes"
0 kg
- -   andre:
.1091
- - -   popkorn (ristede, oppblåste maiskorn)
5,18 AL,BA,CA,CO,CR, kg
 
EØS,G+,GCC,GE,
HK,KR,ME,PA,PE,
PH,RS,SACU,UA: 0
 
- - -  
andre:
.1092
- - - -  
til dyrefôr
5,18 SACU: 1,78 kg
 
BA,CO,G+,GCC,GE,
JO,PE,PH,UA: 1,73
 
.1098
- - - -   ellers 
5,18 AL,BA,CA,CO,CR, kg
 
EØS,G+,GCC,GE,
HK,KR,ME,PA,PE,
PH,RS,SACU,UA: 0
 
-   næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn:
.2010
- -   "Müsli"- preparater på basis av ustekte flak av korn
34,92 GSP: 29,68 kg
.2090
- -   andre
5,18 GSP: 4,40 kg
.3000
-   bulgur-hvete
28,81 CA,PE,SACU: 0 kg
-  

ellers:

- -   forkokt ris uten tilsetning av andre ingredienser:
.9010
- - -   til dyrefôr
1,74 GSP: 1,57 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 1,11
 
.9020
- - -   ellers
9 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,JO,KR,LB,
MA,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
.9090
- -   annet
28,81 kg

N 19.05

Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende varer.

 
.1000
-   knekkebrød
6,08 kg
.2000
-   honningkake ("gingerbread") og liknende
2,42 GSP: 2,17 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0,75
 
-   søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks:
.3100
- -   søte kjeks og småkaker
7,62 kg
.3200
- -   vafler og vaffelkjeks
7,62 kg
.4000
-   kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter (herunder griljermel)
29,35 kg
-   ellers:
- -   pizza, herunder porsjonspizza o.l:
.9010
- - -   med innhold av pølse, kjøtt eller slakteavfall
29,35 kg
- - -   ellers, herunder pizzabunner:
.9021
- - - -   ikke innholdende pølse, kjøtt eller slakteavfall
10,26 kg
.9022
- - - -   pizzabunner
10,26 kg
- -   andre kaker, flatbrød, wienerbrød (herunder wienerbrødstang o.l.), samt kjeks, unntatt søte kjeks som hører under varenummer 19.05.3100:
 
.9031
- - -   andre kaker
10,26 kg
.9032
- - -   flatbrød
10,26 kg
.9033
- - -   wienerbrød (herunder wienerbrødstang o.l.)
10,26 kg
.9034
- - -   kjeks, herunder saltkringler og saltstenger
10,26 kg
- -   annet:
.9091
- - -   brød og brødvarer, også halvstekte eller forstekte (herunder baguetter, rundstykker, pølsebrød m.v.), ikke inneholdende varer nevnt i note 1.a til dette kapittel
29,35 kg
.9092
- - -   brød og brødvarer samt paier o.l., påsmurt eller fylt, med innhold av høyst 20 % av varer nevnt i note 1.a til dette kapittel
29,35 kg
.9093
- - -   snacks, fremstilt av deig (f.eks. tortilla chips og potetsnacks i diverse former), ikke nevnt eller innbefattet andre steder
29,35 kg
.9098
- - -   ellers
29,35 kg