A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 8Kakao og varer derav


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke varer som hører under posisjon 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 eller 30.04.
2.Posisjon 18.06 omfatter sukkervarer som inneholder kakao og, med forbe­hold av bestemmelsen i note 1 til dette kapittel, andre kakaoholdige næ­ringsmidler.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

18.01

 

 
N .0000
  Kakaobønner, hele eller knuste, også brente
0 kg

N

18.02

 Kakaoskall og annet kakaoavfall.

 
.0001
-  

til jord- og hagebruk

0 kg
.0009
-  

ellers

0 kg

N 18.03

Kakaomasse, også avfettet.

 
.1000
-   ikke avfettet
0 kg
.2000
-   helt eller delvis avfettet
0 kg

18.04

 

 
N .0000
  Kakaosmør, -fett og -olje
0 kg

18.05

 

 
N .0000
  Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff
0 kg

N 18.06

Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.

 
.1000
-   kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 
2,72 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,JO,KR,LB,
MA,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
-   andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som pasta, pulver, granulat eller i liknende bulkformer, i beholdere eller pakninger med innhold over 2 kg:
- -   spise-ispulver og puddingpulver:
.2011
- - -   spise-ispulver
22,58 kg
   
.2012
- - -   puddingpulver
22,58 kg
   
.2090
- -   ellers 
22,58 kg
   
-   andre, i blokker, plater eller stenger:
.3100
- -   med fyll
7,69 kg
   
.3200
- -   uten fyll
7,69 kg
   
-   ellers :
.9010
- -   annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av kakao
7,69 kg
   
- -   spise-ispulver og puddingpulver:
.9021
- - -   spise-ispulver
22,58 kg
   
.9022
- - -   puddingpulver
22,58 kg
   
.9090
- -   andre næringsmidler
22,58 kg