A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 7Sukker og sukkervarer


Note
1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. sukkervarer som inneholder kakao (posisjon 18.06);
  b. kjemisk rene sukkerarter (unntatt sakkarose, laktose, maltose, glu­kose og fruktose) eller andre produkter som hører under posisjon 29.40;
  c. legemidler eller andre produkter som hører under kapittel 30.
 
Varenummernoter
1. Med “råsukker” i varenummer 17.01.1210/1290, 17.01.1310/1390 og 17.01.1410/1490 forstås sukker som i tørr tilstand inneholder mindre enn 99,5 vektprosent sakkarose be­reg­net ved hjelp av pol­ari­meter.
2. Varenumrene 17.01.1310 og 17.01.1390 omfatter bare rørsukker som er fremstilt uten sentrifugering, og som i tørr tilstand inneholder minst 69 vektprosent, men mindre enn 93 vektprosent sakkarose beregnet ved hjelp av polarimeter. Produktet inneholder bare naturlige allotriomorfe mikrokrystaller av uregelmessig form, ikke synlige med det blotte øye, og som er omgitt av reststoffer av melasse og andre bestanddeler av sukkerrør.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 17.01

Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form.

 
-   råsukker uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer:
- -   betesukker:
.1210
- - -   til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.1290
- - -   ellers
0 kg
- -  
rørsukker som beskrevet i varenummernote 2 til dette kapittel:
.1310
- - -  
til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.1390
- - -  
ellers
0 kg
- -   annet rørsukker:
.1410
- - -   til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
PH,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.1490
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
- -   med tilsetning av smaks- eller fargestoffer:
.9110
- - -   til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
PH,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   annet:
.9910
- - -   til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
- - -   ellers:
.9991
- - - -   raffinade og melis
0 kg
- - - -   annet sukker:
.9995
- - - - -   i pakninger som veier høyst 24 kg (detalj­salgs­pakninger)
0 kg
.9999
- - - - -   ellers (bulkvare og storpakninger)
0 kg

N

17.02

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.

 
-   laktose og laktosesirup:
- -   som, beregnet av tørrstoffet, inneholder minst 99 vekt­prosent laktose, uttrykt som vannfri laktose:
.1110
- - -   til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.1190
- - -   ellers
0 kg
- -   annen:
.1910
- - -   til dyrefôr
1,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   lønnesukker og lønnesirup:
.2010
- -   til dyrefôr
1,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,26
EU,G+: 0
 
.2090
- -   ellers
0 kg
.3000
-   glukose og glukosesirup uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose
5,87 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 5,28
G+: 4,11
 
.4000
-   glukose og glukosesirup som i tørr tilstand inneholder minst 20 vektprosent, men mindre enn 50 vektprosent fruktose, unntatt invertsukker
5,87 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 5,28
G+: 4,11
 
-   kjemisk ren fruktose:
.5010
- -   til dyrefôr
1,41 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
ME,MK,PA,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 1,37
CO,GSP,PE: 1,26
 
.5090
- -   ellers
0 kg
-   annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand inneholder mer enn 50 vektprosent fruktose, unntatt invertsukker:
.6010
- -   til dyrefôr
1,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,26
G+: 0,99
 
.6090
- -   ellers
0 kg
-   ellers, herunder invertsukker og andre sukker- og sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:
- -   til dyrefôr:
.9011
- - -   kunsthonning
1,68 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,51
G+: 1,18
 
- - -   annet:
.9022
- - - -   kjemisk ren maltose
1,41 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,JO,KR,
LB,ME,MK,PA,PH,
PS,RS,SACU,SG,
TN,TR,UA: 1,37
CO,GSP,PE: 1,26
 
.9029
- - - -   andre
1,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,26
G+: 0,99
 
- -   ellers:
.9030
- - -   kunsthonning
2,04 CO,G+,GSP,PE, kg
 

SACU: 0

 
.9040
- - -   karamell, herunder sukkerkulør
0 kg
.9099
- - -   annet
0 kg

N 17.03

Melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering av sukker.

 
-   melasse av rørsukker:
.1010
- -   til dyrefôr
1,28 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,15
G+: 0,90
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   annen:
.9010
- -   til dyrefôr
1,28 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,15
G+: 0,90
 
.9090
- -   ellers
0 kg

N 17.04

Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.

 
.1000
-   tyggegummi, også overtrukket med sukker
2,02 MX: 1,06 kg
-   andre:
.9010
- -  
marsipanmasse
1,44 kg
   
- -   ellers:
.9091
- - -   karameller
6,71 kg
.9092
- - -   pastiller, sukkertøy og drops
6,71 kg
.9099
- - -   ellers
6,71 kg