A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 4Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke følgende produkter som hører under avsnitt XI: vegetabilske materialer eller fibrer av vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til fremstilling av tekstilvarer, uan­sett be­ar­beiding, eller andre vegetabilske materialer bearbeidd med sikte på bruk ute­lukkende som tekstil­materiale.
2. Posisjon 14.01 omfatter bl.a. bambus (også splittet, sagskåret i lengde­retningen, kappet i lengder, med avrundede ender, bleiket, gjort brann­sikker, polert eller farget), splittede vidjer, siv og liknende samt ped­dig og trukne eller splittede spansk­rør. Posisjonen omfatter ikke tre­spon (posisjon 44.04).
3.
Posisjon 14.04 omfatter ikke treull (posisjon 44.05) og ferdige bindler til fremstilling av børster (posisjon 96.03).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

14.01

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark).

 
.1000
-   bambus
0 kg
.2000
-   spanskrør
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

14.02

Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 14.04)

 

14.03

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 14.04)

 

14.04

Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.2000
-   bomull-linters
0 kg
N .9000
-   andre
0 kg