A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 1Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. brent malt som foreligger som kaffeerstatning (posisjon 09.01 eller 21.01);
  b. tilberedt mel, gryn og stivelse som hører under posisjon 19.01;
  c. corn flakes og andre produkter som hører under posisjon 19.04;
  d. grønnsaker, tilberedte eller konserverte, som hører under posisjonene 20.0l, 20.04 eller 20.05;
  e. farmasøytiske produkter (kapittel 30);
  f. stivelse som har karakter av parfyme-, kosmetikk- eller toalett­prepa­rater (kapittel 33).
2. A. Mølleprodukter av de kornslag som er oppført i tabellen nedenfor, hører under dette kapittel hvis de, beregnet etter vekten av tørrsub­stansen, har:
    a. et stivelsesinnhold (bestemt med Ewers modifiserte
      polari­metriske metode) som overstiger det som er angitt i rubrikk 2; og
    b. et askeinnhold (etter fradrag av eventuelt tilsatte mineral­stof­fer) som ikke overstiger det som er angitt i rubrikk 3.
    Ellers hører de under posisjon 23.02. Kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte, skal imid­lertid alltid klassifiseres under posisjon 11.04.
  B. Produkter som etter ovennevnte bestemmelser hører under dette kapit­tel, skal klassifiseres under posisjon 11.01 eller 11.02 hvis den mengde av produktet som passerer gjennom en sikteduk av metalltråd med maskevidde som angitt i rubrikk 4 eller 5, vektmessig utgjør minst den prosentandel som er angitt for vedkommende kornslag.
    Ellers hører de under posisjon 11.03 eller 11.04.
 
Kornslag Stivelsesinnhold Askeinnhold Mengde som passerer gjennom en sikteduk med en maskevidde av
1 2 3
315 mikron
4
500 mikron
5
Hvete og rug
Bygg
Havre
Mais og korn av
sorghum
Ris
Bokhvete
45 %
45 %
 45 %
 
45 %
45 %
45 %
2,5 %
3 %
5 %
 
2 %
1,6 %
4 %
80 %
80 %
80 %
 
-
80 %
80 %
-
-
-
 
90 %
-
-
 
3. Som “gryn” og “grovt mel” under posisjon 11.03 anses produkter som er fremstilt ved formaling av korn og oppfyller følgende betingelser:
  a. for produkter av mais skal minst 95 vektprosent kunne passere gjen­nom en sikteduk av metalltråd med en maskevidde av 2 mm;
  b. for produkter av andre kornsorter skal minst 95 vektprosent kunne pas­sere gjennom en sikteduk av metalltråd med en maskevidde av 1,25 mm.
     
     

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

11.01

 

 

N

.0000
  Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og rug
3,19 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,87
G+: 2,23
 

N 11.02

Finmalt mel av korn, unntatt hvetemel og blandingsmel av hvete og rug.

 
-   maismel:
.2010
- -   til dyrefôr
3,30 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 2,97
G+: 2,31
 
.2090
- -   ellers
0 kg
-   annet :
- -   mel av bokhvete eller ris:
.9001
- - -   til dyrefôr
3,30 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,97
G+: 2,31
 
.9002
- - -   ellers
0 kg
.9009
- -   ellers
3,30 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,97
G+: 2,31
 

N

11.03

Gryn, grovt mel og pelleter av korn.

 
-   gryn og grovt mel:
.1100
- -   av hvete
2,47 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,22
G+: 1,73
 
- -   av mais:
.1310
- - -   til dyrefôr
2,47 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,22
G+: 1,73
 
.1390
- - -   ellers
0 kg
- -   av annet korn:
- - -   av ris:
.1910
- - - -   til dyrefôr
2,47 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,22
G+: 1,73
 
.1920
- - - -   ellers
0 kg
.1990
- - -   av annet korn
2,47 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,22
G+: 1,73
 
.2000
-   pelleter
2,47 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,22
G+: 1,73
 

N

11.04

Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, bearbeidd til flak eller perlegryn, snittet eller grovknust), unntatt ris som hører under posisjon 10.06; kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte.

 
-   korn, valset eller bearbeidd til flak:
.1200
- -   av havre
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
.1900
- -   av annet korn
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
-   annet bearbeidd korn (f.eks. avskallet, bearbeidd til perlegryn, snittet eller grovknust):
.2200
- -   av havre
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
- -   av mais:
.2310
- - -   til dyrefôr
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
.2390
- - -   ellers
0 kg
- -   av annet korn:
- - -   av bokhvete:
.2901
- - - -   til dyrefôr
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
.2902
- - - -   ellers
0 kg
- - -   av hirse:
.2903
- - - -   til dyrefôr
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
.2904
- - - -   ellers
0 kg
.2909
- - -   ellers
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 
.3000
-   kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte
3,50 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,15
G+: 2,45
 

N 11.05

Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av poteter.

 
.1000
-   mel og pulver
12,38 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 11,14
G+: 8,67
 
.2000
-  

flak, granuler og pelleter

12,38 CO,GSP,PE, kg
 

SACU: 11,14

G+: 8,67

 

N

11.06

Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13, av sago eller av røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14 eller av produkter som hører under kapittel 8.

 
-   av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13:
.1010
- -   til dyrefôr
2,00 CO,GSP,MA,PE, kg
 
SACU: 1,80
G+: 1,40
 
.1090
- -   ellers
0 kg
.2000
-   av sago eller av røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14
2,00 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
PH,SACU: 1,80
G+: 1,00
 
-   av produkter som hører under kapittel 8:
.3010
- -   til dyrefôr
2,00 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU,TR: 1,80
G+: 1,40
 
.3090
- -   ellers
0 kg

N 11.07

Malt, også røstet.

 
-   ikke røstet:
.1010
- -   til dyrefôr
3,31 UA: 3,00 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 2,97
G+: 2,32
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   røstet:
.2010
- -   til dyrefôr
3,31 UA: 3,00 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 2,97
G+: 2,32
 
.2090
- -   ellers
0 kg

N 11.08

Stivelse; inulin.

 
-   stivelse:
- -   hvetestivelse:
.1110
- - -   med innhold av potetstivelse
7,40 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,66
G+: 5,18
 
- - -   annen:
.1180
- - - -   til dyrefôr
6,09 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 5,48
G+: 4,26
 
.1190
- - - -   ellers
0 kg
- -   maisstivelse:
.1210
- - -   med innhold av potetstivelse
7,40 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,66
G+: 5,18
 
- - -   annen:
.1280
- - - -   til dyrefôr
6,09 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 5,48
G+: 4,26
 
.1290
- - - -   ellers
0 kg
.1300
- -   potetstivelse
7,40 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,66
G+: 5,18
 
- -   maniokastivelse (kassavastivelse):
.1410
- - -   med innhold av potetstivelse
7,40 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,66
G+: 5,18
 
- - -  

annen:

.1480
- - - -   til dyrefôr
6,09 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 5,48
G+: 4,26
 
.1490
- - - -   ellers
0 kg
- -  

annen stivelse:

.1910
- - -   strykeristivelse
0 kg
- - -   ellers:
.1920
- - - -   med innhold av potetstivelse
7,40 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,66
G+: 5,18
 
- - - -   annen:
.1980
- - - - -   til dyrefôr
6,09 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 5,48
G+: 4,26
 
.1990
- - - - -   ellers
0 kg
-   inulin:
.2010
- -   til dyrefôr
6,09 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 5,48
G+: 4,26
 
.2090
- -   ellers
0 kg

N 11.09

Gluten av hvete, også tørket.

 
.0010
-   til dyrefôr
8,51 CO,GSP,PE,SACU, kg
 
UA: 7,66
EU,G+: 0
 
.0090
-   ellers
0 kg