A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd


Noter

1. Bortsett fra annen del av posisjon 06.01, omfatter dette ka­pittel bare levende trær og produkter (herunder grønnsak­planter) av det slag som van­lig­vis leveres av gartnerier, plante­skoler eller blomster­handlere, til ut­­planting eller til pryd; kapitlet om­fatter imidlertid ikke pote­ter, kepa­løk, sjalott­løk, hvit­løk eller andre produkter som hører under kapittel 7.
2. Posisjonene 06.03 og 06.04 skal også om­fatte buketter, blom­ster­kurver, kranser og liknende, helt eller delvis frem­stilt av de der­under nevnte varer, uten hensyn til til­behør av andre materialer. Disse posisjonene om­fatter imid­lertid ikke collager (material­bilder) eller liknende som hører under posi­sjon 97.01.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

06.01

Løker, rotknoller, stengel­knoller og rot­stokker, i hvilende til­stand, i vekst eller blomst; sikori­planter og -røtter, unn­tatt røtter som hører under posisjon 12.12.

 
.1000
-  

løker, rotknoller, stengelknoller og rot­stokker, i hvilende til­stand

0 kg,stk
.2000
-   løker, rotknoller, stengel­knoller og rot­stokker, i vekst eller blomst; sikori­planter og -røtter
0 kg,stk

06.02

Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og pode­kvister; mycelium.

 
-   stiklinger uten rot og podekvister:
.1011
- -  
podekvister; stiklinger, ikke til gartnerier eller planteskoler; stiklinger av grønne planter til gartnerier eller hagebruk i tiden 15. desember - 30. april
0 kg,stk
- -  
stiklinger til bruk i gartnerier eller planteskoler, unntatt av grønne planter i tiden 15. desember - 30. april:
.1021
- - -  

begonia, alle arter, betlehems­klokke (Cam­panula iso­phylla), jule­stjerne (Euphor­bia pulch­er­rima, Poin­settia pulch­er­rima), tåre (Fuchsia), hibisk (Hibiscus), kalan­choe og henge­petunia (Petunia hybrida, Petunia atkins­iana)

51 % IL,MA,MX: 48,8 % kg,stk
 
KR: 45,9 %
CO,GSP,PE: 43,3 %
BA,PH,SACU: 25,5 %
EG: 25 %
EFTA: 10,2 %
CR,GE,PA: 10 %
EU,G+: 0
 
.1024
- - -  

pelargonium

51 % IL,MA,MX: 48,8 % kg,stk
 
KR: 45,9 %
BA,CO,GSP,PE,
PH: 43,3 %
SACU: 35,7 %
EG: 35 %
CR,EFTA,GE,
PA: 15 %
EU,G+: 0
 
.1025
- - -  

krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrys­anthe­mum x mori­folium) i tiden 1. april- 15. oktober; saintpaulia, femtunge (Scaevola) og vrifrukt (Streptocarpus

51 % IL,MA,MX: 48,8 % kg,stk
 
KR: 45,9 %
CO,GSP,PE: 43,3 %
SACU: 25,5 %
BA: 15,3 %
EG: 15 %
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 0
 
.1029
- - -  

andre

51 % IL,MA,MX: 48,8 % kg,stk
 
KR: 45,9 %
CO,GSP,PE: 43,3 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,PH,
SACU: 0
 
.2000
-   trær og busker som skal bære spise­lige frukter eller nøtter, også podede
0 kg,stk
-   rododendron og asalea, også podede:
- -   stueasalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum):
.3011
- - -   i blomst
17 % IL,MA,MX,PS: 16,5 % kg,stk
 
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 14,4 %
BA,CR,EFTA,EU,
G+,GE,PA: 0
 
- - -   andre:
.3012
- - - -   i tiden 15. november - 23. desember
17 % IL,MA,MX,PS: 16,5 % kg,stk
 
EG: 14,5 %
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 14,4 %
BA,CR,EFTA,EU,
G+,GE,PA: 0
 
.3013
- - - -   i tiden 24. desember - 14. november
17 % IL,MA,MX,PS: 16,5 % kg,stk
 
KR: 15,3 %
CO,GSP,PE,
PH: 14,4 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
.3090
- -   ellers
0 kg,stk
 
 
 
-   rose (Rosa), også podede:
.4002
- -   grunnstammer
64 % IL,MA,MK,MX, kg,stk
 
PS: 58,1 %
KR: 57,6 %
TN: 56,7 %
GSP,PH: 54,4 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
.4003
- -  

stiklinger med rot, ikke i emballasje for detaljsalg

64 % IL,MA,MK,MX, kg,stk
 
PS: 58,1 %
KR: 57,6 %
TN: 56,7 %
CO,GSP,PE,
PH: 54,4 %
BA,CA,CR,EFTA,
EG,EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
.4004
- -  

barrotsroser uten medium, ikke i embal­lasje for detalj­salg

64 % IL,MA,MK,MX, kg,stk
 
PS: 58,1 %
KR: 57,6 %
TN: 56,7 %
CO,GSP,PE,
PH: 54,4 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
.4008
- -  

ellers

64 % EFTA,EU: 61 % kg,stk
 
IL,MA,MK,MX,
PS: 58,1 %
JO,TN: 56,7 %
EG: 55 %
CO,CR,GE,GSP,PA,
PE,PH,SACU: 54,4 %
G+: 41,6 %
 
-   andre:
.9010
- -   uten klump av jord eller annet vekstmedium, herunder grunnstammer (unntatt de som hører under varenumrene 06.02.2000 eller 06.02.4002)
0 kg,stk
- -   med klump av jord eller annet vekstmedium:
.9021
- - -  
trær og busker ikke nevnt ovenfor; draketre (Dracaena) og palmer (Palmae)
0 kg,stk
.9022
- - -  
stauder ikke spesifisert i varenumrene 06.02.9031 - 06.02.9098
0 kg,stk
.9023
- - -  
grønne potteplanter i tiden 15. desember - 30. april, også i samplantinger
0 kg,stk
- - -  
andre potteplanter eller utplantingsplanter, herunder frukt- og grønnsakplanter til pryd:

D 04

- - - -   grønne potteplanter i tiden 1. mai - 14. desember:
.9031
- - - - -  

kroton (Condiaeum, Croton), dieffen­bachia, gull­ranke (Epi­prem­num, Scin­dapsus aure­um), eføy (Hedera), sverd­bregne (Nephro­lepis), freds­pepero­mia (Pepe­romia obtusi­folia), mynt­pepe­romia (Pepe­romia rotun­di­folia), para­ply­tre (Schef­flera), hus­fred (Solei­rolia, Hel­xine), også i sam­plantinger

75 % EFTA,EU: 72 % kg,stk
 
IL,MA,MK,PS,
TN: 71,1 %
EG: 65 %
GE: 64 %
CO,CR,GSP,PA,PE,
SACU: 63,8 %
PH: 63,7 %
G+: 48,8 %
 
.9032
- - - - -  

asplenium, kongebegonia (Begonia x rex-cult­orum), renner (Chloro­phytum), japan­bein­ved (Euony­mus japan­icus), japan­fatsia (Fatsia japon­ica, Aralia sie­boldii), gummi­fiken (Ficus elastica), mon­stera, tre­klatrer (Philo­den­dron scan­dens), stue­busk (Rader­ma­chera, Stereo­sper­mum), syn­gonium, fatsia­eføy (X-Fats­hedera), også i sam­plantinger

75 % IL,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN: 71,1 %
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
PH: 63,7 %
SACU: 30 %
BA: 25,5 %
EG: 25 %
CR,EFTA,GE,
PA: 15 %
EU,G+: 0
 
 
.9039
- - - - -  
ellers, også i samplantinger
75 % IL,MA,PS,TN: 71,1 % kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
PH: 63,7 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
- - - -  

potteplanter eller utplantingsplanter, i blomst:

   
.9043
- - - - -  

blåkorg (Ageratum), margeritt (Argyr­anthe­mum frutescens), hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatior), julebegonia (Begonia x chei­mantha), isbegonia (Begonia x semper­florens), knoll­begonia (Begonia x tuber­hybrida), bidens, stråle (Brachycome), sommer­asters (Cal­li­step­hus), betlehemsklokke (Campanula iso­phylla), cyklamen (Cyclamen persicum), georgine (Dahlia), krysantemum, alle slag (unntatt Chrysanthemum maximum/ Leucanthe­mum maximum), nellik (Dianthus), julestjerne (Euphorbia pulcherrima, Poin­settia pulcherrima), tåre (Fuchsia), gerbera, hawaiirose (Hibiscus), stuehortensia (Hydrangea macro­phylla), springfrø (Impatiens), ildtopp (Kalanchoe blossfeldiana), lobelia, dodre (Lobularia), pelargonium (alle arter), petunia (alle arter), symreprimula (Primula vulgaris, Primula acaulis), saintpaulia, femtunge (Scaevola), sølvkranssenecio (Senecio cin­eraria, Senecio bicolor), fløyelsblomst (Tagetes), blomkarse (Tropaeolum), verbena, fioler (Viola) og zinnia, også i samplantinger

75 % EU: 72 % kg,stk
 
IL,MA,MK,PS,
TN: 71,1 %
KR: 67,5 %
EG: 65 %
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 63,8 %
G+: 48,8 %
 
.9044
- - - - -  

skjevkrone (Achimenes), virginia-aster (Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii)), stuetøffel (Calceolaria herbeo-hybrida), prydpaprika (Capsicum annum), rosen­glans (Catharanthus roseus, Vinca rosea), ynde (Dipladenia, Mandevilla), trådblomst (Nema­­tanthus, Hypocyrta), spansk margeritt (osteo­spermum), jule­kaktus (Schlumbergera), stue­senecio (Senecio x hybridus, Cineraria), fager­sinningia (Sinningia speciosa, Gloxinia), søtvier (Solanum) og vrifrukt (Streptocarpus), også i samplantinger

75 % IL,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN: 71,1 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
PH: 63,7 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 30 %
 
.9049
- - - - -   ellers, også i samplantinger
75 % IL,MA,PS,TN: 71,1 % kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
PH: 63,7 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
- - - -  

stiklinger med rot samt ungplanter:

.9051
- - - - -  

begonia, alle arter, betlehemsklokke (Cam­pa­nula isophylla), krysantemum, alle slag (unntatt Chrys­anthemum maximum/ Leu­canthe­mum maxi­mum), cyklamen, julestjerne (Euphorbia pulcher­rima), tåre (Fuchsia), hawaii­rose (Hibiscus), kalanchoe, pelargonium, henge­petunia (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana), saintpaulia, femtunge (Scaevola), sinningia (Sinningia syn. Gloxinia)

75 % IL,MA,PS,TN: 71,1 % kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
EG: 38 %
BA,SACU: 37,5 %
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA,PH: 30 %
 
.9059
- - - - -   andre
75 % IL,MA,PS,TN: 71,1 % kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
PH: 63,7 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,
SACU: 0
 
.9060
- - - -   ellers
75 % IL,MA,PS,TN: 71,1 % kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,PH,
SACU: 0
 
- - -   ellers:
.9091
- - - -   gras i ruller eller plater (plen)
75 % EFTA,EU: 72 % kg
 
IL,MA,PS,TN: 71,1 %
EG: 65 %
CR: 64 %
CO,GSP,PA,PE,
SACU: 63,8 %
G+: 48,8 %
 
.9092
- - - -  

andre frukt- eller grønnsakplanter

75 % IL,MA,PS,TN: 71,1 % kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,PA,PH,
SACU: 0
 
.9098
- - - -   andre
75 % IL,MA,PS,TN: 71,1% kg,stk
 
KR: 67,5 %
CO,GSP,PE: 63,8 %
BA,CR,EFTA,EG,
EU,G+,GE,PA,PH,
SACU: 0
 

06.03

Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.

 
-   friske:
- -  
roser:
.1110
- - -  
roser i tiden 1. november - 31. mars, også i blandede buketter o.l; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1210, 06.03.1310, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor roser gir bukettene deres vesentlige karakter
0 kg,stk
.1120
- - -  

roser i tiden 1. april - 31. oktober, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1110 når disse inngår i blandede buketter hvor roser gir bukettene deres vesentlige karakter

249 % IL,JO,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
GSP,SACU: 211,7 %
CO,PE: 199,2 %
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 150 %
 
- -  
nelliker:
.1210
- - -  
nelliker, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1310, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor nelliker gir bukettene deres vesentlige karakter
0 kg,stk
.1290
- - -  
blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1210 når disse inngår i blandede buketter hvor nelliker gir bukettene deres vesentlige karakter
249 % IL,JO,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
CR,GE,GSP,PA,
SACU: 211,7 %
PE: 199,2 %
G+: 161,9 %
 
- -  
orkideer:
.1310
- - -  
orkideer, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1210, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor orkideer gir bukettene deres vesentlige karakter
0 kg,stk
.1320
- - -  
blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1310 når disse inngår i blandede buketter hvor orkideer gir bukettene deres vesentlige karakter
249 % IL,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
CR,GE,GSP,PA,
SACU: 211,7 %
PE: 199,2 %
G+: 161,9 %
 
- -  
krysantemum:
.1410
- - -   krysantemum i tiden 15. desember - 15. mars, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1210, 06.03.1310, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor krysantemum gir bukettene deres vesentlige karakter
0 kg,stk
.1420
- - -  
krysantemum i tiden 16. mars - 14. desember også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1410 når disse inngår i blandede buketter hvor krysantemum gir bukettene deres vesentlige karakter
249 % IL,JO,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
CO,GSP,
SACU: 211,7 %
PE: 199,2
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 150 %
 
- -  
liljer (Lilium spp.):
.1510
- - -   liljer (Lilium spp.), også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1120, 06.03.1420 og 06.03.1992 - 06.03.1999 når disse inngår i blandede buketter hvor liljer gir bukettene deres vesentlige karakter
249 % IL,JO,MA,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
CO,GSP,
SACU: 211,7 %
PE: 199,2 %
CR,EFTA,EU,G+,
PA: 150 %
 
.1520
- - -  
blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1510 når disse inngår i blandede buketter hvor liljer gir bukettene deres vesentlige karakter
0 kg,stk
- -  
andre:
.1911
- - -  
roser i tiden 1. november - 31. mars, krysantemum i tiden 15. desember - 15. mars, nelliker og orkideer når disse blomstene inngår i blandede buketter men ikke gir buketten dens vesentlige karakter
0 kg,stk
.1912
- - -  
roser i tiden 1. april - 31. oktober, krysantemum i tiden 16. mars - 14. desember og liljer når disse blomster inngår i blandede buketter men ikke gir buketten dens vesentlige karakter
249 % IL,MA,MK,PS,TN, kg,stk
 
TR: 246 %
KR: 224,1 %
EG: 212 %
CO,GSP,PE,
SACU: 211,7 %
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 150 %
 
- - -  

symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa, soleie (Ranunculus), syrin (Syringa), margeritt (Argy­ranthemum frutescens, Chrys­anthe­mum frutescen) i tiden 1. november - 30. april, freesia i tiden 1. desember - 31. mars og tulipan (Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai:

.1921
- - - -   symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa, soleie (Ranunculus) og syrin (Syringa), også i blandede buketter o.l.
0 kg,stk
.1922
- - - -  

margeritt (Argyranthemum frutescens) i tiden 1. november - 30. april, freesia i tiden 1. desember - 31. mars og tulipan (Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai, også i blandede buketter o.l.

0 kg,stk
- - -   andre:
.1991
- - - -  

marikåpe (Alchemilla), flamingoblomst (Anth­urium), asters (Aster), astilbe, knoppurt (Cen­tau­rea), bakkestjerne (Erigeron), gerbera, sabel­lilje (Gladiolus), flat­skolm (Lathyrus), søyle­blomst (Liatris), leddblomst (Physostegia), protea, scabiosa, bergknapp (Sedum), gullris (Solidago), solidaster, strelizia, trachelium og zinnia, også i blandede buketter o.l.

0 kg,stk
.1992
- - - -   tulipan (Tulipa) i tiden 1. juni - 30. april, også i blandede buketter o.l.
249 % IL,JO,MA,PS,TN, kg,stk
 
TR: 246 %
EG: 212 %
CO,GSP,PE,
SACU: 211,7 %
CR,EU,G+,PA: 150 %
 
.1994
- - - -  

margeritt ­­(Argyranthemum ­­frutescens) i tiden 1. mai - 31. oktober, også i blandede buketter o.l.

249 % IL,JO,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
CO,GSP,PE,
SACU: 211,7 %
CR,EU,G+,PA: 150 %
 
.1995
- - - -   slør (Gypsophila), også i blandede buketter o.l.
249 % IL,MA,PS,TN, kg,stk
 
TR: 246 %
EG: 212 %
CO,GSP,
SACU: 211,7 %
PE: 199,2 %
CR,EU,G+,PA: 150 %
 
.1996
- - - -   alstroemeria, også i blandede buketter o.l
249 % IL,JO,MA,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
EG: 212 %
CO,GSP,PE,
SACU: 211,7 %
CR,EU,G+,PA: 150 %
 
.1998
- - - -   andre, også i blandede buketter o.l.
249 % IL,JO,MA,MK,PS, kg,stk
 
TN,TR: 246 %
KR: 224,1 %
GSP: 211,7 %
BA,CO,CR,EFTA,
EG,EU,G+,GE,PA,
PE,PH,SACU: 0
 
.9000
-   ellers
0 kg,stk

06.04

Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.

 
-   friske :
.2010
- -  
Adianthum og Asparagus, i tiden 1. juni - 31. oktober
67 % MA: 66,8 % kg
 
PH: 34 %
AL,CA,CO,CR,
EFTA,EG,EU,G+,
GCC,GE,GSP,KR,
PA,PE,RS,SACU,
UA: 0
 
- -  
andre:
.2092
- - -   juletrær
0 kg,stk
.2099
- - -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg