A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted


Noter

1. Med “melk” forstås helmelk eller helt eller delvis skummet melk.
2. I posisjon 04.05 gjelder følgende:
  a. Med “smør” forstås naturlig smør, mysesmør eller re­kombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, herunder smør i luft­tett lukket emballasje) fremstilt utelukkende av melk, med et melke­fett­innhold på 80 vektprosent eller mer, men høyst 95 vekt­pro­sent, med et innhold av råprotein, sukker og salt på høyst 2 vekt­prosent og med et vanninnhold på høyst 16 vektprosent. Smør inne­holder ikke tilsatte emul­gerings­midler, men kan inneholde natrium­klorid, farge­stoffer, nøytraliseringssalter og harmløse mel­kesyre­produ­serende bakterier.
  b. Med “meierismøreprodukter” forstås smørbare emulsjoner av “vann-i-olje” typen med melkefett som det eneste fett i produktet, og der melke­fett­innholdet er 39 vektprosent eller høyere, men mindre enn 80 vektprosent.
3. Produkter fremstilt ved konsentrasjon av myse og som er tilsatt melk eller melkefett, skal klassifiseres som ost under posisjon 04.06 forutsatt at følg­ende tre betingelser er oppfylt:
  a. et melkefettinnhold, beregnet av tørrstoffet, på 5 vektprosent eller mer;
  b. et tørrstoffinnhold som er 70 vektprosent eller der­over, men ikke over 85 vekt­prosent; og
  c. de er formet eller kan formes.
4. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. produkter fremstilt av myse og som inneholder mer enn 95 vektprosent lak­tose, uttrykt som vannfri lak­tose, beregnet av tørrstoffet (posi­sjon 17.02); 
  b. produkter fremstilt av melk ved å erstatte én eller flere av dens naturlige bestanddeler (for eksempel smørfett) med et annet stoff (for eksempel vegetabilsk fett med høyt innhold av oleinsyre) (posisjon 19.01 eller 21.06); eller
  c. albuminer (herunder konsentrater av to eller flere my­se­proteiner som inne­holder mer enn 80 vektprosent myse­protein, beregnet av tørr­stoffet) (posi­sjon 35.02) eller globuliner (posisjon 35.04).
     
Varenummernoter
1. Med “modifisert myse” i varenummer 04.04.1000 forstås pro­dukter som be­står av mysebestanddeler, dvs. myse hvorfra laktosen, proteinene eller miner­alene er fjernet, helt eller delvis, myse som er tilsatt naturlige myse­bestand­deler samt produkter som er fremstilt ved å blande naturlige myse­bestanddeler.
2. “Smør” i varenummer 04.05.1000 omfatter ikke dehydrert smør eller ghee (varenummer 04.05.9000).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 04.01

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.

 
.1000
-   som inneholder høyst 1 vektprosent fett
443 % kg
.2000
-   som inneholder over 1 vektprosent, men ikke over 6 vekt­prosent fett
388 % kg
.4000
-   som inneholder over 6 vektprosent, men ikke over 10 vektprosent fett
439 % kg
.5000
-  
som inneholder over 10 vektprosent fett
439 % kg

N 04.02

Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.

 
.1000
-  

som pulver, granulat eller i annen fast form, som inne­holder høyst 1,5 vektprosent fett

22,87 kg
-   som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder over 1,5 vektprosent fett:
.2100
- -   ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
23,99 kg
.2900
- -   ellers
23,99 kg
-   annen:
.9100
- -   ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
11,69 kg
.9900
- -   ellers
11,69 kg

N

04.03

Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.

 
-   yoghurt:
.1010
- -   naturell
8,45 kg
- -   med innhold av frukt, nøtter eller bær:
.1020
- - -   som pulver, granulat eller i annen fast form
20,54 kg
.1030
- - -   ellers
8,45 kg
- -   ellers:
.1091
- - -   med innhold av smaksstoff eller kakao
20,54 kg
.1099
- - -   annen
20,54 kg
-   annen:
.9001
- -   med innhold av smaksstoff eller kakao
20,54 kg
.9002
- -   med innhold av frukt, nøtter eller bær
20,54 kg
.9009
- -   ellers
20,54 kg

N 04.04

Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; produkter som består av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   myse og modifisert myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
16,41 kg
.9000
-   ellers
16,41 kg

N 04.05

Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk; meierismøreprodukter.

 
.1000
-   smør
25,19 SACU: 22,67 kg
 
EFTA,GE: 22,17
 
.2000
-   meierismøreprodukter
25,19 SACU: 22,67 kg
 
RS: 22,39
EFTA,GE: 22,17
 
.9000
-   ellers
25,19 SACU: 22,67 kg
 
RS: 22,39
EFTA,GE: 22,17
 

N

04.06

Ost og ostemasse.

 
-   fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse:
.1001
- -  
mysost
24,68 SACU: 22,21 kg
.1009
- -  
annen
24,68 SACU: 22,21 kg
.2000
-   revet ost eller ostepulver, alle slag
28,24 SACU: 25,42 kg
.3000
-   smelteost, ikke revet eller som ostepulver
28,04 SACU: 25,24 kg
-   blåmuggost og annen ost som inneholder marmorering som er fremstilt med Penicillium roqueforti:
.4001
- -   roquefort
27,15 SACU: 24,43 kg
.4005
- -   gorgonzola
27,15 SACU: 24,43 kg
- -   annen:
.4008
- - -   upasteurisert
27,15 SACU: 24,43 kg
.4009
- - -   ellers
27,15 SACU: 24,43 kg
-   annen ost:
.9030
- -   fetaost og fetaliknende oster
27,15 SACU: 24,43 kg
- -   hvitmuggost:
.9082
- - -   camembert
27,15 SACU: 24,43 kg
.9084
- - -   brie
27,15 SACU: 24,43 kg
.9089
- - -   annen
27,15 SACU: 24,43 kg
- -   ellers:
.9092
- - -   Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Pané, Morbier, Munster, Parmigiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray, Västerbotten
27,15 SACU: 24,43 kg
.9097
- - -   annen, upasteurisert
277 % SACU: 249 % kg
.9098
- - -  
annen
277 % SACU: 249 % kg

N 04.07

Fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte.

 
-   befruktede egg for klekking:
.1100
- -   av høns av arten Gallus domesticus
272 % SACU: 244,8 % kg
 
BA: 231,2 %
AL: 229 %
EFTA: 228,5 %
 
.1900
- -   ellers
427 % TN: 371,9 % kg
 
AL,BA,CO,CR,G+,
GSP,PA,PE,
SACU: 0
 
-   andre friske egg:
.2100
- -  
av høns av arten Gallus domesticus
12,59 SACU: 11,33 kg
 
BA: 10,70
EFTA: 10,58
AL: 10,29
 
.2900
- -   ellers
15,50 TN: 13,50 kg
 
AL,BA,CO,G+,GSP,
PE,SACU: 0
 
.9000
-  
andre
12,59 SACU: 11,33 kg
 
BA: 10,70
EFTA: 10,58
AL: 10,29
 

N 04.08

Fugleegg uten skall samt eggeplommer, friske, tørkede, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.

 
-   eggeplommer:
.1100
- -   tørkede
85,53 kg
.1900
- -   ellers
39,01 kg
-   andre:
.9100
- -   tørkede
70,75 kg
.9900
- -   ellers
18,75 kg

04.09

 

 

N

.0000
  Naturlig honning
24,47 MK,TN: 22,47 kg
 
EFTA: 22,02
CL,MX,UA: 21,00
BA,CO,CR,GSP,
PA,PE: 20,80
AL,GE,RS,
SACU: 19,58
G+: 15,91
 

04.10

 

 
N .0000
  Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
137,96 kg