A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.pattedyr som hører under posisjon 01.06;
 b.kjøtt av pattedyr som hører under posisjon 01.06 (posisjon 02.08 eller 02.10);
 c.fisk (herunder lever, rogn og melke derav) og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, døde og utjenlige til men­nes­keføde på grunn av sin art eller tilstand (kapittel 5); mel eller pel­leter av fisk eller av krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lev­er i vann, utjenlig til menneskeføde (posisjon 23.01);
 d.kaviar eller kaviaretterlikninger fremstilt av rogn (po­sisjon 16.04).
2.Med “pelleter” i dette kapittel forstås produkter som er agglomerert enten direkte ved sammenpressing eller ved til­setning av en mindre meng­de bindemiddel.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 03.01

Fisk, levende.

 
-  
akvariefisk:
.1100
- -   ferskvannsfisk
0 kg
.1900
- -  
annen
0 kg
-   annen levende fisk:
.9100
- -   ørret (Salmo trutta, Oncor­hynchus mykiss, Oncor­hynchus clarki, Oncor­hynchus agua­bonita, Oncor­hynchus gilae, Oncor­hynchus apache og Oncor­hynchus chryso­gaster)
0 kg
.9200
- -   ål (Anguilla spp.)
0 kg
.9300
- -  

karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0 kg
.9400
- -  
makrellstørje (atlanterhavs- og stillehavs-) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0 kg
.9500
- -  
sydlig blåfinnet tunfisk (Thunnus maccoyii)
0 kg
- -   annen:
.9901
- - -  

laks (f.eks. yngel, smolt)

0 kg
.9902
- - -  

piggvar (f.eks. yngel, smolt)

0 kg
.9903
- - -  

stør (Acipenser spp.)

0 kg
.9904
- - -  

leppefisk (Labridae spp.)

0 kg
.9905
- - -  

rognkjeks, rognkall (Cyclopterus lumpus)

0 kg
.9906
- - -  

arktisk røye (Salvelinus alpinus)

0 kg
.9908
- - -   ellers
0 kg

N 03.02

Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04.

 
-  

laksefisk ("salmonidae"), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:

- -   ørret (Salmo trutta, Oncor­hynchus mykiss, Oncor­hynchus clarki, Oncor­hynchus agua­bonita, Oncor­hynchus gilae, Oncor­hynchus apache og Oncor­hynchus chryso­gaster):
- - -   oppdrettet ørret:
.1111
- - - -   med hode
0 kg
.1119
- - - -   ellers
0 kg
.1190
- - -   ellers
0 kg
.1300
- -   stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)
0 kg
- -  
atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho):
- - -   oppdrettet laks:
.1411
- - - -   med hode
0 kg
.1419
- - - -   annen (herunder laks uten hode)
0 kg
.1490
- - -   ellers
0 kg
- -   annen:
.1901
- - -   røye (Salvelinus spp.)
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
-  

flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:

- -   blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) og annen kveite (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus steno­lepis):
.2110
- - -   blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
0 kg
- - -   annen kveite (Hippo­glossus hippo­glossus, Hippo­glossus steno­lepis):
.2191
- - - -   oppdrettet
0 kg
.2199
- - - -   annen
0 kg
.2200
- -   rødspette (Pleuronectes platessa)
0 kg
.2300
- -   tunge (Solea spp.)
0 kg
- -  
piggvar (Psetta maxima):
.2401
- - -   oppdrettet
0 kg
.2409
- - -   ellers
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
-  

størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), bukstripet pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:

.3100
- -   albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga)
0 kg
.3200
- -   gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares)
0 kg
.3300
- -  

bukstripet pelamide

0 kg
.3400
- -   storøyet tunfisk (Thunnus obesus)
0 kg
- -   makrellstørje (atlanterhavs- og stillehavs-) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
.3501
- - -  
atlanterhavsmakrellstørje (Thunnus thynnus)
0 kg
.3502
- - -  
stillehavsmakrellstørje (Thunnus orientalis)
0 kg
.3600
- -   sydlig blåfinnet tunfisk (Thunnus maccoyii)
0 kg
.3900
- -   annen
0 kg
-  

sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus), makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indisk makrell (Rastrelliger spp.), kongemakrell (Scom­beromorus spp.), hestmakrell (taggmakrell) (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachy­centron canadum), smørfisk (Pampus spp.) stille­havs­makrell­gjedde (Cololabis saira), lodde (Mallotus villosus), sverdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), pelamide (Sarda spp.), marlin, seilfisk, spydfisk (Istiophoridae), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:

- -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii):
.4101
- - -   nordsjøsild
0 kg
.4102
- - -   norsk vårgytende sild (NVG-sild)
0 kg
.4109
- - -   annen sild
0 kg
.4200
- -  
ansjos (Engraulis spp.)
0 kg
.4300
- -   sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus)
0 kg
.4400
- -   makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0 kg
- -  

hestmakrell (taggmakrell) (Trachurus spp.):

.4501
- - -  
hestmakrell (Trachurus trachurus)
0 kg
.4509
- - -  

andre

0 kg
.4600
- -  
cobia (Rachycentron canadum)
0 kg
.4700
- -  
sverdfisk (Xiphias gladius)
0 kg
.4900
- -  

annen

0 kg
-  
fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:
- -   torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
- - -  

atlanterhavstorsk (Gadus morhua):

.5121
- - - -   oppdrettet
0 kg
.5122
- - - -  

skrei

0 kg
.5123
- - - -  

levendelagret

0 kg
.5127
- - - -  

ellers

0 kg
.5190
- - -  

annen torsk

0 kg
.5200
- -   hyse (Melanogrammus aeglefinus)
0 kg
.5300
- -   sei (Pollachius virens)
0 kg
.5400
- -   lysing (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0 kg
.5500
- -  
alaskatheragra ("Alaska pollack") (Theragra chalcogramma)
0 kg
.5600
- -  
kolmule (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0 kg
- -  
annen:
.5901
- - -   lyr (Pollachius pollachius)
0 kg
.5902
- - -  
lange (Molva spp)
kg
.5909
- - -  
annen
0 kg
-  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalo­brama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehode­fisk (Channa spp.), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:
.7100
- -  
tilapia (Oreochromis spp.)
0 kg
.7200
- -  
malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0 kg
.7300
- -  
karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0 kg
.7400
- -   ål (Anguilla spp.)
0 kg
.7900
- -  
ellers
0 kg
-  

annen fisk, unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.02.9100 - 03.02.9909:

- -   pigghå og andre haifisker:
.8110
- - -   pigghå (Squalus acanthias)
0 kg
.8190
- - -   andre haifisker
0 kg
.8200
- -  
skate (Rajidae)
0 kg
.8300
- -  
tannfisk (Dissostichus spp.)
0 kg
.8400
- -   havabbor (Dicentrarchus spp.)
0 kg
.8500
- -  
havkaruss (Sparidae)
0 kg
- -   ellers :
.8902
- - -   uer (Sebastes spp.)
0 kg
.8903
- - -   breiflabb (Lophius spp.)
0 kg
.8904
- - -   steinbit (Anarhichas spp.)
0 kg
.8909
- - -   annen fisk
0 kg
-  

lever, rogn, melke, fiskefinner, -hoder, -haler, svømme­blærer og andre spiselige biprodukter av fisk:

.9100
- -   lever, rogn og melke
0 kg
.9200
- -  

haifinner

0 kg
- -  

annet:

.9901
- - -  
av torsk
0 kg
.9909
- - -  

ellers

0 kg

N 03.03

Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04.

 
-  

laksefisk ("salmonidae"), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.03.9101 - 03.03.9909:

.1100
- -   rødlaks (Oncorhynchus nerka)
0 kg
.1200
- -   annen stillehavslaks (Oncorhynchus gor­buscha, Oncor­hynchus keta, Oncor­hynchus tscha­wytscha, Oncor­hynchus kisutch, Oncor­hynchus masou og Oncor­hynchus rhodurus)
0 kg
- -   atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho):
- - -   oppdrettet laks:
.1311
- - - -   med hode
0 kg
.1319
- - - -   ellers
0 kg
.1390
- - -   annen
0 kg
- -   ørret (Salmo trutta, Oncor­hynchus mykiss, Oncor­hynchus clarki, Oncor­hynchus agua­bonita, Oncor­hynchus gilae, Oncor­hynchus apache og Oncor­hynchus chryso­gaster):
- - -   oppdrettet ørret:
.1411
- - - -   med hode
0 kg
.1419
- - - -   annen
0 kg
.1490
- - -   ellers
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
-  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalo­brama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehode­fisk (Channa spp.), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under vare­nummer 03.03.9101 - 03.03.9909:
.2300
- -  
tilapia (Oreochromis spp.)
0 kg
.2400
- -  
malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0 kg
.2500
- -  
karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirr­hinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0 kg
.2600
- -   ål (Anguilla spp.)
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
-  

flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under vare­nummer 03.03.9101 - 03.03.9909:

- -   blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) og annen kveite (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) :
.3101
- - -  

blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)

0 kg
.3102
- - -   annen kveite
0 kg
.3200
- -   rødspette (Pleuronectes platessa)
0 kg
.3300
- -   tunge (Solea spp.)
0 kg
.3400
- -  
piggvar (Psetta maxima)
0 kg
.3900
- -   annen
0 kg
-  

størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), bukstripet pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.03.9101 - 03.03.9909:

.4100
- -   albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga)
0 kg
.4200
- -   gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares)
0 kg
.4300
- -  

bukstripet pelamide

0 kg
.4400
- -   storøyet tunfisk (Thunnus obesus)
0 kg
- -   makrellstørje (atlanterhavs- og stillehavs-) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
.4501
- - -  
atlanterhavsmakrellstørje (Thunnus thynnus)
0 kg
.4502
- - -  
stillehavsmakrellstørje (Thunnus orientalis)
0 kg
.4600
- -   sydlig blåfinnet tunfisk (Thunnus maccoyii)
0 kg
.4900
- -   annen
0 kg
-  
sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.) brisling (Sprattus sprattus), makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indisk makrell (Rastrelliger spp.), kongemakrell (Scom­bero­morus spp.), hestmakrell (taggmakrell) (Trachurus spp. Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), smørfisk (Pampus spp.), stillehavs­makrellgjedde (Cololabis saira), lodde (Mallotus villosus), sverdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), pelamide (Sarda spp.), marlin, seilfisk, spydfisk (Istiophoridae), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.03.9101 - 03.03.9909:
- -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii):
.5101
- - -   nordsjøsild
0 kg
.5102
- - -   norsk vårgytende sild (NVG-sild)
0 kg
.5109
- - -   annen sild
0 kg
.5300
- -   sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus)
0 kg
- -   makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) :
.5401
- - -  

med vekt under 600 gram

0 kg
.5402
- - -  

med vekt 600 gram eller derover

0 kg
.5500
- -  

hestmakrell (taggmakrell) (Trachurus spp.)

0 kg
.5600
- -  
cobia (Rachycentron canadum)
0 kg
.5700
- -  
sverdfisk (Xiphias gladius)
0 kg
- -  

annen:

.5901
- - -   lodde (Mallotus villosus)
0 kg
.5909
- - -  

ellers

0 kg
-  
fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.03.9101 - 03.03.9909:
- -  
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
.6303
- - -  
atlanterhavstorsk (Gadus morhua)
0 kg
.6309
- - -  
annen torsk
0 kg
.6400
- -   hyse (Melanogrammus aeglefinus)
0 kg
.6500
- -   sei (Pollachius virens)
0 kg
.6600
- -   lysing (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0 kg
.6700
- -  
alaskatheragra ("Alaska pollack") (Theragra chalcogramma)
0 kg
.6800
- -   kolmule (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0 kg
.6900
- -  
ellers
0 kg
-  

annen fisk, unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer 03.03.9101 - 03.03.9909:

.8100
- -   pigghå og andre haifisker
0 kg
.8200
- -   skate (Rajidae)
0 kg
.8300
- -   tannfisk (Dissostichus spp.)
0 kg
.8400
- -   havabbor (Dicentrarchus spp.)
0 kg
- -   ellers:
.8901
- - -   uer (Sebastes spp.)
0 kg
.8902
- - -   steinbit (Anarhichas spp.)
0 kg
.8904
- - -  
vassild (Argentina silus)
0 kg
.8909
- - -   annen fisk
0 kg
-  

lever, rogn, melke, fiskefinner, -hoder, -haler, svømmeblærer og andre spiselige biprodukter av fisk:

- -   lever, rogn og melke:
.9101
- - -  
av sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0 kg
.9102
- - -  
av lodde (Mallotus villosus)
0 kg
.9109
- - -  
ellers
0 kg
.9200
- -  

haifinner

0 kg
- -  

annet:

.9901
- - -  
av laks
0 kg
.9902
- - -  
av torsk
0 kg
.9909
- - -  

ellers

0 kg

N 03.04

Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst.

 
-  

ferske eller kjølte fileter av tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk (Channa spp.):

.3100
- -   tilapia (Oreochromis spp.)
0 kg
.3200
- -   malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0 kg
.3300
- -  
nilabbor (Lates niloticus)
0 kg
.3900
- -  
andre
0 kg
-  
ferske eller kjølte fileter av annen fisk:
.4100
- -   stillehavslaks (Oncor­hynchus nerka, Oncor­hynchus gor­buscha, Oncor­hynchus keta, Oncor­hynchus tscha­wytscha, Oncor­hynchus kisutch, Oncor­hynchus masou og Oncor­hynchus rhodurus), atlanterhavs­laks (Salmo salar) og donau­laks (Hucho hucho)
0 kg
.4200
- -   ørret (Salmo trutta, Oncor­hynchus mykiss, Oncor­hynchus clarki, Oncor­hynchus agua­bonita, Oncor­hynchus gilae, Oncor­hynchus apache og Oncor­hynchus chryso­gaster)
0 kg
.4300
- -  
flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cyno­glossidae, Soleidae, Scophtalmidae og Citharidae)
0 kg
- -  
fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae:
- - -   torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):.
.4411
- - - -   oppdrettet
0 kg
.4419
- - - -   ellers
0 kg
.4420
- - -   hyse (Melanogrammus aeglefinus)
0 kg
.4430
- - -   sei (Pollachius virens)
0 kg
.4490
- - -  
annen
0 kg
.4500
- -  
sverdfisk (Xiphias gladius)
0 kg
.4600
- -  
tannfisk (Dissostichus spp.)
0 kg
.4700
- -  

pigghå og andre haifisker

0 kg
.4800
- -  

skate (Rajidae)

0 kg
- -  
annen:
.4901
- - -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0 kg
.4902
- - -   makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0 kg
.4903
- - -   uer (Sebastes spp.)
0 kg
.4904
- - -   steinbit (Anarhichas spp.)
0 kg
.4905
- - -  
storøyet tunfisk (Thunnus obesus) og atlanterhavs­makrellstørje (Thunnus thynnus)
0 kg
.4909
- - -   ellers
0 kg
-   annen, fersk eller kjølt:
.5100
- -  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk (Channa spp.)
0 kg
.5200
- -  
laksefisk ("salmonidae")
0 kg
.5300
- -  
fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae
0 kg
.5400
- -  
sverdfisk (Xiphias gladius)
0 kg
.5500
- -  
tannfisk (Dissostichus spp.)
0 kg
.5600
- -  

pigghå og andre haifisker

0 kg
.5700
- -  

skate (Rajidae)

0 kg
- -  
ellers:
.5901
- - -  
storøyet tunfisk (Thunnus obesus) og atlanterhavs­makrellstørje (Thunnus thynnus)
0 kg
.5909
- - -  
ellers
0 kg
-  
fryste fileter av tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk (Channa spp.):
.6100
- -  
tilapia (Oreochromis spp.)
0 kg
.6200
- -  
malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0 kg
.6300
- -  
nilabbor (Lates niloticus)
0 kg
.6900
- -  
andre
0 kg
-  
fryste fileter av fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae:
- -   torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro­cephalus):
.7101
- - -   i blokk
0 kg
.7109
- - -   ellers
0 kg
- -   hyse (Melanogrammus aeglefinus):
.7201
- - -   i blokk
0 kg
.7209
- - -   ellers
0 kg
- -   sei (Pollachius virens):
.7301
- - -   i blokk
0 kg
.7309
- - -   ellers
0 kg
.7400
- -  
lysing (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0 kg
.7500
- -   alaskatheragra ("Alaska pollack") (Theragra chalcogramma)
0 kg
.7900
- -   andre
0 kg
-   fryste fileter av annen fisk:
.8100
- -   stillehavslaks (Oncor­hynchus nerka, Oncor­hynchus gor­buscha, Oncor­hynchus keta, Oncor­hynchus tscha­wytscha, Oncor­hynchus kisutch, Oncor­hynchus masou og Oncor­hynchus rhodurus), atlanter­havs­laks (Salmo salar) og donau­laks (Hucho hucho)
0 kg
.8200
- -   ørret (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor­hynchus clarki, Oncor­hynchus agua­bonita, Oncor­hynchus gilae, Oncor­hynchus apache og Oncor­hynchus chryso­gaster)
0 kg
- -  
flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cyno­glossidae, Soleidae, Scophtalmidae og Citharidae):
.8301
- - -   blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
0 kg
.8309
- - -  
andre
0 kg
.8400
- -  
sverdfisk (Xiphias gladius)
0 kg
.8500
- -   tannfisk (Dissostichus spp.)
0 kg
- -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii):
.8610
- - -   fileter med skinn
0 kg
- - -  

fileter uten skinn:

.8621
- - - -  

av nordsjøsild

0 kg
.8622
- - - -  

av norsk vårgytende sild (NVG-sild)

0 kg
.8629
- - - -  

ellers

0 kg
- -  

størje (tunfisk) av slekten Thunnus, bukstripet pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

.8701
- - -  
storøyet tunfisk (Thunnus obesus) og atlanterhavs­makrellstørje (Thunnus thynnus)
0 kg
.8709
- - -  
ellers
0 kg
.8800
- -  

pigghå, andre haifisker og skate (Rajidae)

0 kg
- -   andre:
.8901
- - -   makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0 kg
.8902
- - -   uer (Sebastes spp.)
0 kg
.8903
- - -   steinbit (Anarhichas spp.)
0 kg
.8909
- - -  
andre
0 kg
-  
ellers, fryst:
.9100
- -  
sverdfisk (Xiphias gladius)
0 kg
.9200
- -  
tannfisk (Dissostichus spp.)
0 kg
.9300
- -  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehode­fisk (Channa spp.)
0 kg
.9400
- -  
alaskatheragra ("Alaska pollack") (Theragra chalcogramma)
0 kg
- -  
fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt alaska­theragra ("Alaska pollack") (Theragra chalcogramma):
.9501
- - -  

torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0 kg
.9502
- - -  

hyse (Melanogrammus aeglefinus)

0 kg
.9503
- - -  

sei (Pollachius virens)

0 kg
.9509
- - -  
ellers
0 kg
.9600
- -  

pigghå og andre haifisker

0 kg
.9700
- -  

skate (Rajidae)

0 kg
- -  
annet:
.9901
- - -  

surimi, unntatt av fisk som hører under varenumrene 03.04.9100 - 03.04.9700

0 kg
.9902
- - -   sildelapper (butterflies)
0 kg
.9903
- - -  

stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncor­hynchus gor­buscha, Oncor­hynchus keta, Oncor­hynchus tscha­wytscha, Oncor­hynchus kisutch, Oncor­hynchus masou og Oncor­hynchus rhodurus), atlanter­havs­laks (Salmo salar) og donau­laks (Hucho hucho)

0 kg
.9908
- - -   storøyet tunfisk (Thunnus obesus) og atlanterhavsmakrellstørje (Thunnus thynnus)
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg

N 03.05

Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk, også varmrøykt; mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde.

 
.1000
-   mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde
0 kg
-   lever, rogn og melke av fisk, tørket, røykt, saltet eller i saltlake:
.2001
- -   saltet rognkjeksrogn
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
-   fiskefileter, tørkede, saltede eller i saltlake, men ikke røykt:
.3100
- -  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Mega­lo­brama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehode­fisk (Channa spp.)
0 kg
- -  
fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae:
.3210
- - -   torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), saltet eller i saltlake
0 kg
- - -  
lange (Molva spp):
.3221
- - - -  
saltet eller i saltlake
0 kg
.3222
- - - -  
tørket
0 kg
.3230
- - -   brosme (Brosme brosme), saltet eller i saltlake
0 kg
.3290
- - -  
annen
0 kg
- -  
andre:
.3910
- - -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), saltet eller i saltlake
0 kg
- - -   annen:
.3991
- - - -   saltet eller i saltlake
0 kg
.3999
- - - -   ellers
0 kg
-  

røykt fisk, herunder fileter, unntatt spiselige biprodukter av fisk:

.4100
- -   stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor­buscha, Oncor­hynchus keta, Oncor­hynchus tscha­wytscha, Oncor­hynchus kisutch, Oncor­hynchus masou og Oncor­hynchus rhodurus), atlanter­havs­laks (Salmo salar) og donau­laks (Hucho hucho)
0 kg
.4200
- -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0 kg
.4300
- -  
ørret (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor­hynchus clarki, Oncor­hynchus agua­bonita, Oncor­hynchus gilae, Oncor­hynchus apache og Oncor­hynchus chryso­gaster)
0 kg
.4400
- -  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk (Channa spp.)
0 kg
.4900
- -   annen
0 kg
-   tørket fisk, unntatt spiselige biprodukter av fisk, også saltet, men ikke røykt:
- -   torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro­cephalus):
- - -   tørrfisk:
.5111
- - - -   rotskjær
0 kg
.5112
- - - -   finnmarksrundfisk
0 kg
.5113
- - - -   lofotrundfisk
0 kg
.5114
- - - -   annen rundfisk
0 kg
- - -  
klippfisk:
.5121
- - - -  
atlanterhavstorsk (Gadus morhua)
0 kg
.5129
- - - -  
ellers
0 kg
.5200
- -  

tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehode­fisk (Channa spp.)

0 kg
- -  

fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

- - -  
sei (Pollachius virens):
.5311
- - - -   tørrfisk, rotskjær
0 kg
.5312
- - - -   tørrfisk, rundfisk
0 kg
.5313
- - - -   klippfisk
0 kg
.5320
- - -   lange, klippfisk
0 kg
- - -   brosme (Brosme brosme):
.5331
- - - -   tørrfisk
0 kg
.5332
- - - -   klippfisk
0 kg
.5390
- - -  

annen

0 kg
.5400
- -  

sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.) brisling (Sprattus sprattus), makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indisk makrell (Rastrelliger spp.), kongemakrell (Scom­bero­morus spp.), hestmakrell (taggmakrell) (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), smørfisk (Pampus spp.), stillehavs­makrellgjedde (Cololabis saira), lodde (Mallotus villosus), sverdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), pelamide (Sarda spp.), marlin, seilfisk, spydfisk (Istiophoridae)

0 kg
- -  
annen:
.5907
- - -   tørrfisk
0 kg
.5908
- - -   klippfisk
0 kg
-   saltet fisk, men ikke tørket eller røykt, og fisk i saltlake, unntatt spiselige biprodukter av fisk:
.6100
- -   sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0 kg
.6200
- -   torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro­cephalus)
0 kg
.6300
- -   ansjos (Engraulis spp.)
0 kg
.6400
- -  
tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno­pharyngodon idellus, Hypo­phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo­pharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehode­fisk (Channa spp.)
0 kg
- -   annen:
.6901
- - -   brosme (Brosme brosme)
0 kg
.6902
- - -   sei (Pollachius virens)
0 kg
.6903
- - -  
lange (Molva spp)
0 kg
.6904
- - -   hyse (Melanogrammus aeglefinus)
0 kg
.6909
- - -   ellers
0 kg
-  
fiskefinner, -hoder, -haler, svømmeblærer og andre spiselige biprodukter av fisk:
.7100
- -   haifinner
0 kg
.7200
- -   fiskehoder, -haler og svømmeblærer
0 kg
.7900
- -  
annet
0 kg

N 03.06

Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte krepsdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde.

 
-   fryste:
.1100
- -   languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.).
0 kg
.1200
- -   hummer (Homarus spp.)
0 kg
- -   krabber:
.1401
- - -  

kongekrabber (Paralithodes camtschaticus)

0 kg
.1402
- - -  

snøkrabber (Chionoecetes opilio)

0 kg
.1408
- - -   andre
0 kg
.1500
- -  
sjøkreps (Nephrops norvegicus)
0 kg
- -   kaldtvannsreker (Pandalus spp., Crangon crangon):
.1601
- - -  
0 kg
.1602
- - -   kokte, med skall, ikke videre bearbeidd
0 kg
.1609
- - -   ellers
0 kg
.1700
- -  
andre reker
0 kg
.1900
- -   andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde
0 kg
-  

levende, ferske eller kjølte:

- -  

languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

.3101
- - -  

levende

0 kg
.3109
- - -  

ellers

0 kg
- -   hummer (Homarus spp.):
- - -  

amerikansk hummer (Homarus americanus):

.3211
- - - -  

levende

0 kg
.3219
- - - -  

ellers

0 kg
- - -  

annen:

.3291
- - - -  

levende

0 kg
.3299
- - - -  
ellers
0 kg
- -   krabber:
- - -  

kongekrabber (Paralithodes camtschaticus):

.3311
- - - -  

levende

0 kg
.3319
- - - -  

ellers

0 kg
- - -  

snøkrabber (Chionoecetes opilio):

.3321
- - - -  

levende

0 kg
.3329
- - - -  

ellers

0 kg
- - -  

andre:

.3391
- - - -  

levende

0 kg
.3399
- - - -  

ellers

0 kg
- -  
sjøkreps (Nephrops norvegicus):
kg
.3401
- - -  

levende

0 kg
.3409
- - -  

ellers

0 kg
- -   kaldtvannsreker (Pandalus spp., Crangon crangon):
.3501
- - -  

levende

0 kg
.3502
- - -  
0 kg
.3509
- - -   ellers
0 kg
- -  
andre reker:
0
.3601
- - -  

levende

0 kg
.3609
- - -  

ellers

0 kg
- -  

andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde:

.3901
- - -  

levende

0 kg
.3909
- - -  

ellers

0 kg
-  

andre:

.9100
- -  

languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0 kg
.9200
- -  

hummer (Homarus spp.)

0 kg
- -  

krabber :

.9301
- - -  

kongekrabber (Paralithodes camtschaticus)

0 kg
.9302
- - -  

snøkrabber (Chionoecetes opilio)

0 kg
.9309
- - -  

andre

0 kg
.9400
- -  

sjøkreps (Nephrops norvegicus)

0 kg
- -  

reker:

.9501
- - -   kokte, med skall, ikke videre bearbeidd
0 kg
.9509
- - -  

ellers

0 kg
.9900
- -  

andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde

0 kg

N 03.07

Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; mel og pelleter av bløtdyr, egnet til menneske­føde.

 
-   østers:
.1100
- -  
levende, ferske eller kjølte
0 kg
.1200
- -  

fryste

0 kg
.1900
- -  

andre

0 kg
-   kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, av slektene Pecten, Chlamys eller Placopecten:
- -   levende, ferske eller kjølte:
.2101
- - -   av arten Pecten Maximus
0 kg
.2109
- - -   andre
0 kg
.2200
- -  

fryste

0 kg
.2900
- -  
ellers
0 kg
-  

blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.):

- -   levende, ferske eller kjølte:
.3101
- - -   i pakninger av vekt høyst 25 kg
0 kg
.3109
- - -   andre
0 kg
.3200
- -  

fryste

0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-  

tiarmet blekksprut, herunder akkar:

.4200
- -   levende, ferske eller kjølte
0 kg
.4300
- -  

fryste

0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
-   åttearmet blekksprut (Octopus spp.):
.5100
- -   levende, ferske eller kjølte
0 kg
.5200
- -  

fryste

0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg
.6000
-   snegler, andre enn sjøsnegler
0 kg
-  
sandskjell, hjerteskjell og arkskjell (familiene Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae):
.7100
- -   levende, ferske eller kjølte
0 kg
.7200
- -  

fryste

0 kg
.7900
- -   andre
0 kg
-  
øresnegler ("abalone") (Haliotis spp.) og skorpion­snegler (Strombus spp.):
.8100
- -  

øresnegler ("abalone") (Haliotis spp.), levende, ferske eller kjølte

0 kg
.8200
- -  

skorpionsnegler (Strombus spp.), levende, ferske eller kjølte

0 kg
.8300
- -  

øresnegler ("abalone") (Haliotis spp.), fryste

0 kg
.8400
- -  

skorpionsnegler (Strombus spp.), fryste

0 kg
.8700
- -  

øresnegler ("abalone") (Haliotis spp.), ellers

0 kg
.8800
- -  
skorpionsnegler (Strombus spp.), ellers
0 kg
-   andre, herunder mel og pelleter, egnet til menneske­føde:
.9100
- -   levende, ferske eller kjølte
0 kg
.9200
- -  

fryste

0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

N

03.08

Virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, også varmrøykte; mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, unntatt av krepsdyr og bløtdyr, egnet til menneskeføde.

 
-  
sjøpølser (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
.1100
- -   levende, ferske eller kjølte
0 kg
.1200
- -  

fryste

0 kg
.1900
- -  
andre
0 kg
-  
kråkeboller (sjøpinnsvin) (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):
.2100
- -   levende, ferske eller kjølte
0 kg
.2200
- -  

fryste

0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-  
maneter (Rhopilema spp.)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg