A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1Levende dyr


Noter

1. Dette kapittel omfatter alle levende dyr, unntatt:
  a. fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, og hører under posisjon 03.01, 03.0603.07 eller 03.08;
  b. mikrobekulturer og andre produkter som hører under posisjon 30.02;
  c. dyr som hører under posisjon 95.08.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

01.01

Hester, esler, muldyr og mulesler, levende.

 
-   hester:
.2100
- -   til avl
5000,00 EU,G+: 0 kg,stk
  pr.stk  
- -   andre:
.2902
- - -  

av vekt under 133 kg

37,61 EU,G+: 0 kg,stk
 
.2908
- - -  

ellers

5000,00 EU,G+: 0 kg,stk
 
  pr.stk  
.3000
-   esler
0 kg,stk
.9000
-  
andre
0 kg,stk

01.02

Storfe, levende.

 
-  
kveg:
.2100
- -   til avl
7500,00 kg,stk
  pr.stk  
.2900
- -  
andre
37,61 kg,stk
-  
bøfler:
.3100
- -  
til avl
7500,00 kg,stk
  pr.stk  
.3900
- -  
andre
37,61 kg,stk
.9000
-   ellers
37,61 kg,stk

01.03

Svin, levende.

 
.1000
-   til avl
1500,00 kg,stk
  pr.stk  
-   andre:
.9100
- -   med vekt under 50 kg
32,25 kg,stk
.9200
- -   med vekt 50 kg eller derover
46,58 kg,stk

01.04

Sauer og geiter, levende.

 
.1000
-  

sauer

1000,00 kg,stk
  pr.stk  
.2000
-  

geiter

500,00 kg,stk
  pr.stk  

01.05

Fjærfe, det vil si, høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende.

 
-   med vekt høyst 185 gram:
- -   høns av arten Gallus domesticus:
.1101
- - -   kyllinger til avl og formering
5,45 kg,stk
.1109
- - -   andre
327 % kg,stk
- -   kalkuner:
.1201
- - -   kyllinger til avl og formering
39,06 kg,stk
.1209
- - -   andre
555 % kg,stk
.1300
- -  

ender

555 % kg,stk
.1400
- -  

gjess

555 % kg,stk
.1500
- -  

perlehøns

555 % kg,stk
-   ellers:
.9400
- -   høns av arten Gallus domesticus
32,29 kg,stk
.9900
- -   andre
60,55 kg,stk

01.06

Andre levende dyr.

 
-   pattedyr:
.1100
- -   primater
0 kg,stk
.1200
- -   hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia)
0 kg,stk
.1300
- -  
kameler og andre kameldyr (Camelidae)
0 kg,stk
.1400
- -  
kaniner og harer
0 kg,stk
- -   andre:
.1910
- - -   reinsdyr
37,61 kg,stk
- - -   ellers:
.1992
- - - -   pelsdyr ikke nevnt eller innbefattet annet sted
0 kg,stk
.1999
- - - -   andre
0 kg,stk
-  

reptiler (herunder slanger og skilpadder):

.2001
- -  

slanger

0 kg,stk
.2002
- -  

skilpadder

0 kg,stk
.2009
- -  

andre

0 kg,stk
-   fugler:
.3100
- -   rovfugler
0 kg,stk
.3200
- -   papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer)
0 kg,stk
.3300
- -   strutser; emuer (Dromaius novaehollandiae)
0 kg,stk
- -   andre:
.3910
- - -   fasaner
0 kg,stk
.3990
- - -   andre
0 kg,stk
-   insekter:
.4100
- -  
bier
0 kg
- -  
andre:
.4901
- - -  

humler (Bombus spp.)

0 kg
.4902
- - -  

sommerfugler (Lepidoptera) og maur (Formicidae)

0 kg
.4903
- - -  

fluer (Brachycera), herunder rovfluer (Asilidae)

0 kg
.4904
- - -  

biller (Coleoptera)

0 kg
.4905
- - -  

pinnedyr (Phasmatodea), vandrende blad (Phylliidae) og knelere (Mantodea)

0 kg
.4906
- - -  

gresshopper og sirisser (Saltatoria)

0 kg
.4907
- - -  

kakerlakker (Blattodea)

0 kg
.4909
- - -  

andre

0 kg
-  
ellers:
.9002
- -  

meitemark (Megadrilacea)

0 kg
.9003
- -  

edderkoppdyr (Arachnida), herunder skorpioner (Scorpionidae)

0 kg
.9004
- -  

frosker og salamandere

0 kg
.9008
- -  

andre

0 kg