A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 2Drikkevarer, etylalkohol og eddik


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. produkter som hører under dette kapittel (andre enn de som hører under posi­sjon 22.09) som er tilberedt til bruk i mat­laging slik at de ikke kan konsumeres som drikke­varer (vanlig­vis pos. 21.03);
  b. sjøvann (posisjon 25.01);
  c. destillert vann, vann for måling av elektrisk ledningsevne og vann av liknende renhet (posisjon 28.53);
  d. vandige eddiksyreoppløsninger som inneholder mer enn 10 vekt­prosent eddiksyre (posisjon 29.15);
  e. legemidler som hører under posisjon 30.03 eller 30.04;
  f. parfyme- og toalettpreparater (kapittel 33).
2. I dette kapittel samt kapitlene 20 og 21 skal “alkoholstyrken i volum­prosent” måles ved en temperatur på 20 °C.
3. Med uttrykket “alkoholfrie drikkevarer” i posisjon 22.02 forstås drik­ke­varer med alkoholstyrke høyst 0,5 volum­prosent. Alko­hol­holdige drikke­varer hører under posisjonene 22.03 - 22.06 eller posisjon 22.08, alt etter sin beskaf­fenhet.
 
Varenummernote
1. Med “musserende vin” i varenumrene 22.04.1001 og 22.04.1009 forstås vin som i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar ved 20 °C.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 22.01

Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert vann, ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø.

 
.1000
-   mineralvann og karbonisert vann
0 kg,liter
-   ellers:
.9001
- -   drikkevann, detaljpakket
0 kg,liter
.9009
- -   annet
0 kg,liter

N 22.02

Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09.

 
.1000
-   vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer
0 kg,liter
-   ellers:
.9010
- -   alkoholfrie viner
0 kg,liter
.9020
- -   alkoholfritt øl (med alkoholinnhold til og med 0,5 vol. %)
0 kg,liter
.9030
- -   alkoholfrie drikkevarer på basis av melk eller melkeproteiner
22,44 kg,liter
- -   andre:
.9091
- - -   korn- eller soyabaserte melkeerstatningsprodukter
2,50 FO,IL,MX: 1,50 kg,liter
 
AL,CA,CL,CO,
EFTA,EG,EU,EØS,
G+,GCC,GSP,HK,
KR,MA,PE,PS,RS,
SACU,TR,TN,UA: 0
 
.9099
- - -   ellers
2,50 FO,IL,MX: 1,50 kg,liter
 
AL,CA,CL,CO,
EFTA,EG,EU,EØS,
G+,GCC,GSP,HK,
JO,KR,MA,PE,PS,
RS,SACU,TR,TN,
UA: 0
 

N

22.03

Øl fremstilt av malt.

 
.0010
-   med alkoholinnhold over 0,5 til og med 0,7 vol. %
1,28 AL,BA,CA,CL,CO, kg,liter
  pr.liter
CR,EFTA,EØS,G+,
GCC,GSP,HK,IL,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PS,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 
.0020
-   med alkoholinnhold over 0,7 til og med 2,75 vol.%
1,28 AL,BA,CA,CL,CO, kg,liter
  pr.liter
CR,EFTA,EØS,G+,
GCC,GSP,HK,IL,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PS,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 
.0030
-   med alkoholinnhold over 2,75 til og med 3,75 vol.%
1,28 AL,BA,CA,CL,CO, kg,liter
  pr.liter
CR,EFTA,EØS,G+,
GCC,GSP,HK,IL,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PS,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 
.0040
-   med alkoholinnhold over 3,75 til og med 4,75 vol.%
1,28 AL,BA,CA,CL,CO, kg,liter
  pr.liter
CR,EFTA,EØS,G+,
GCC,GSP,HK,IL,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PS,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 
.0090
-   ellers
1,28 AL,BA,CA,CL,CO, kg,liter
  pr.liter
CR,EFTA,EØS,G+,
GCC,GSP,HK,IL,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PS,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 

N 22.04

Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under posisjon 20.09.

 
-   musserende vin:
.1001
- -   med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
0 kg,liter
.1009
- -   ellers
0 kg,liter
-   annen vin; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved tilsetning av alkohol:
- -   på emballasje med innhold høyst 2 liter:
.2101
- - -   med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
0 kg,liter
.2109
- - -   ellers
0 kg,liter
- -   ellers:
.2901
- - -   med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
0 kg,liter
.2909
- - -   ellers
0 kg,liter
-   annen druemost:
- -   med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent:
.3002
- - -   druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annen måte enn ved tilsetning av alkohol
0 kg,liter
.3003
- - -   annen
0 kg,liter
- -   ellers:
.3004
- - -   druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annen måte enn ved tilsetning av alkohol
0 kg,liter
.3009
- - -   annen
0 kg,liter

N 22.05

Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer.

 
-   på emballasje med innhold høyst 2 liter:
.1001
- -   med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
0 kg,liter
.1009
- -   ellers
0 kg,liter
-   annen:
.9001
- -   med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
0 kg,liter
.9009
- -   ellers
0 kg,liter

N 22.06

Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), pærevin og mjød); blandinger av gjærede drikke­varer og blandinger av gjærede drikke­varer og alkohol­frie drikke­varer, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted.

 
.0002
-   med alkoholinnhold over 0,5 til og med 0,7 vol. %
0 kg,liter
.0003
-   med alkoholinnhold over 0,7 til og med 2,5 vol.%
0 kg,liter
.0009
-   ellers
0 kg,liter

22.07

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke.

 
-   udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %:
- -   av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer:
.1011
- - -  
uten innhold av potetsprit
12,17 CO,PE,SACU: 10,95 kg,liter
.1019
- - -  
ellers
12,17 CO,PE,SACU: 10,95 kg,liter
.1090
- -   ellers
0 kg,liter
.2000
-   etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke
0 kg,liter

N 22.08

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.

 
.2000
-   brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk
0 kg,liter
.3000
-   whisky
0 kg,liter
.4000
-   rom og annet brennevin fremstilt ved destillasjon av gjærede produkter fra sukkerrør
0 kg,liter
.5000
-   gin og genever
0 kg,liter
.6000
-   vodka
0 kg,liter
.7000
-   likør
0 kg,liter
-   andre:
.9003
- -   akevitt
0 kg,liter
.9009
- -   ellers
0 kg,liter

22.09

 

 

N

.0000
  Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre
0 kg,liter